Bilimsel Program


1. ULUSLARARASI ÇİFTLİK HAYVANLARI HEKİMLİĞİ KONGRESİ - BİLİMSEL PROGRAMI

 
 
14 Nisan 2019, Pazar
14.00             Otele girişler ve kongre kayıt işlemleri
 
15 Nisan 2019, Pazartesi
09.00 - 09.30   AÇILIŞ OTURUMU
 
09.30 - 10.15   OTURUM - I
Oturum Başkanı: Osman ERGANİŞ
    Sığırların Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolünde Tarım ve Orman Bakanlığının Stratejileri
    Bayram SERTKAYA- Tarım ve Orman Bak. Gıda ve Kontrol Gen. Müd. Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı - Ankara
 
10.15 - 10.45   KAHVE ARASI
 
10.45 - 12.15   OTURUM - II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ, Assoc. Prof. Dr. Aysun YILMAZ
10.45 -11.30   Sığır sürülerini tehdit eden iki önemli hastalık: Antraks ve Botulismus
  Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK - Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
11.30 -12.15   Sığırcılık işletmelerinde aşılarla sürü sağlığı
  Prof.Dr. Osman ERGANİŞ - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD.
 
12.15 - 13.30   ÖĞLE YEMEĞİ
     
13.30 - 14.15   OTURUM - III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Thomas WITTEK
    “Gelecek için hazır”: Epigenetikteki gelişmeler buzağı sağlığı için optimizasyon konseptlerini nasıl değiştirdi
    Prof. Dr. Martin KASKE - Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Sürü Sağlığı ve Gezici Klinik Bölümü - İsviçre
 
14.15 - 15.15   SERBEST BİLDİRİ OTURUMU - I
Oturum Başkanları: Assoc. Prof. Dr. Zafer MECİTOĞLU, Asist. Prof. Dr. Gülşah AKGÜL
14.15 -14.30   Cryptosporidiosis’li buzağılarda inek kolostrumunun tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesinin ön sonuçları
Yiğit KAÇAR, Levent AYDIN, Hasan BATMAZ
14.30 - 14.45   İneklere postpartum D vitamini uygulamasının karaciğer fonksiyon indeksi ve NEFA üzerine etkisi
Feyyaz KAYA, Hasan BATMAZ
14.45 - 15.00   Holstein ve Simental sütçü ineklerde postpartum ketozis gelişimi
Tahsin ERGEN, İ. İsmet TÜRKMEN, Armağan HAYIRLI
15.00 - 15.15   Merada beslenmeyen ineklerde interstitiel anfizem olguları
Hasan BATMAZ, İ.Taci CANGÜL
 
15.15 - 15.45   KAHVE ARASI
 
15.45 - 17.15   OTURUM - IV
Oturum Başkanları: Dr. Jamie ROBERTSON, Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
15.45 -16.30   Besi ırkı sığırlarda fertilitenin yönetimi
  DVM,ECBHM-Olivier SALAT - Haute Auvergne Veteriner Kliniği – Fransa
16.30 -17.15   İthal edilen sığırlardaki enfeksiyon hastalık riskleri
  Prof. Dr. Zafer MECİTOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
 
17.15 - 18.30   SERBEST BİLDİRİ OTURUMU - II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa SAATCİ, Assoc. Prof. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
17.15 - 17.30   Kuru olgunlaştırma yöntemi ile olgunlaştırılan sığır etlerine ait kalite parametrelerinin değerlendirilmesi
Hakan ÜSTÜNER, Sena ARDIÇLI, Öznur ARSLAN
17.30 - 17.45   Farklı canlı ağırlıklardaki Holstein erkek danalarin karkas kompozisyonun kesim öncesi real-time ultrason ile tahmin edilmesi
Abdülkadir ORMAN, G.Ülke ÇALIŞKAN, Serdal DİKMEN, et al.
17.45 - 18.00   Brezilya’dan Türkiye’ye ithal edilmiş olan ticari besi sığırlarında CAPN1 g.5709 C>G ve MYF5 g.1911 A>G polimorfizmlerine ait varyasyonlar
Sena ARDIÇLI, Hakan ÜSTÜNER, Öznur ARSLAN, et al.
18.00 - 18.15   Yüksek ve düşük verimli süt ineklerinde dışkı besin kompozisyonu ile süt kompozisyonu arasındaki ilişki
Aykut ACAR, Esra ABDULLAHOĞLU, Emin ÜRKMEZ, et al
18.15 - 18.30   Gebe düvelerin gemi ile transportunda hayvan refah parametresi olarak ısı ve nem bulguları ön çalışması
Mahmut Ayberk OKTAY
 
 
16 Nisan 2019, Salı
09.00 - 10.30   OTURUM - V
Oturum Başkanları: Assoc. Prof. Dr. Josef ILLEK - Assoc. Prof. Dr. Abdülkerim DENİZ
09.00 -09.45   Bovine Viral Diyare infeksiyonlarının kontrolü
  Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Viroloji AD.
09.45 -10.30   Paratüberkülozun tanı ve kontrol stratejileri
  Prof.Dr.Thomas Wittek, Diplomate ECBHM - Ruminant Kliniği, Viyana Veteriner Üniversitesi, Avusturya
 
10.30 - 11.00   KAHVE ARASI
 
11.00 - 12.00   SERBEST BİLDİRİ OTURUMU - III
Oturum Başkanları: DVM,ECBHM- Olivier SALAT, Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir ORMAN
11.00 - 11.20   Sığırlarda abomasal ülserler
Thomas WITTEK, Alexandra HUND
11.20 - 11.40   Kaliteli inek sütü üretimi
Gabriel KOVÁC,  Vladimír PETROVIC,  Tibor VOZÁR
11.40 -12.00   Çek Cumhuriyetinde besi ve süt sığırlarında selenyum eksikliği
Josef ILLEK
 
12.00 - 13.30   ÖĞLE YEMEĞİ
 
13.30 - 15.00   OTURUM - VI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz ARAL, Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK
13.30 -14.15   BRD' de barınak şartları, koruma ve tedavi
  Dr. Jamie ROBERTSON - Aberdeen Üniversitesi Onursal Araştırma Görevlisi, İskoçya
14.15 -15.00   Besi sığırlarında yemden yararlanmanın, yemleme metodlarının ve kaba yem kullanımının önemi
  Prof.Dr. İsmet TÜRKMEN - Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD.
 
15.00 - 15.30   KAHVE ARASI
 
15.30 - 16.15   OTURUM - VII
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN
    Türkiye'de sığır besiciliğinin yapısal ve ekonomik yönden değerlendirmesi
    Prof.Dr. Yılmaz ARAL - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD.
 
16.15 - 17.30   SERBEST BİLDİRİ OTURUMU - IV
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan SAĞIRKAYA, Assoc. Prof. Dr. Hakan ÜSTÜNER
16.15 - 16.30   Repeat breeder i̇neklerde tohumlama sonrasi progesteron, hCG ve progesteron+hCG uygulamasınin gebe kalma oranlari üzeri̇ne etki̇si̇
Hasan ALKAN, Hüseyin ERDEM
16.30 - 16.45   Farklı ovsynch protokolleri ile senkronize edilen holstein düvelerde ovaryum dinamiklerinin ve gebelik oranlarının araştırılması
Niyazi KÜÇÜK, Bilginer TUNA, Cevdet PEKER, et al
16.45 - 17.00   Holstein-Friesian ineklerde prepartal vitamin ve iz element takviyelerinin postpartum 14. günde toplam antioksidan seviyesi, toplam oksidan seviyesi ve meme sağlığı parametreleri üzerine etkileri
Serdal KURT, Seçkin SALAR, Şükrü KÜPLÜLÜ, et al
17.00 - 17.15   Adana ilinde sütçü sığırlarda in vivo embriyo üretimi ve transferine yönelik çalışmalar
Uğur KARA, Serdal ÇOBAN, Erkan SAY, et al.
17.15 - 17.30   İneklerde suni tohumlama zamanında PGF 2α’nin ovulatory uyaran olarak kullanımı
Seyrani MERSİN
 
17.30 - 18.00   KAPANIŞ OTURUMU
 
 
17 Nisan 2019, Çarşamba
07.00 - 12.00   Otelden çıkış
     
     

Yurt Dışı Sözlü Bildiriler



  • Sığırlarda abomasal ülserler
    Prof.Dr.Thomas Wittek, Diplomate ECBHM - Ruminant Kliniği, Viyana Veteriner Üniversitesi - Avusturya
  • Ruminantlarda selenyum eksikliği ve koruma stratejileri
    Doç.Dr.Josef Illek, Diplomate ECBHM - Büyük Hayvan Klinik Laboratuvarı, Büyük Hayvan Bölümü, Veteriner Fakültesi, Brno Veteriner ve Farmakoloji Üniversitesi - Çek Cumhuriyeti
  • Kaliteli inek sütü üretimi
    Prof.Dr.Kovác Gabriel - Ruminant Kliniği, Veteriner ve Farmakoloji Universitesi, Kosice - Slovakya

Sponsorlarımız

Sponsorlarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için sponsor logosuna tıklayınız