Başkanın Daveti

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar

İnsanların beslenmesinde hayvansal proteinler çok önemli yer tutup, bunların da en büyük oranı et ve süt olarak sığırlardan sağlanmaktadır. İnsanların tükettiği kırmızı etin başlıca kaynağını besiye alınan sığırlar oluşturmaktadır. Bu durum, sütçü işletmelerde erkek buzağıların besi programına alınmasıyla birlikte, dünyada daha çok besi ırkı sığırlardan karşılanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki kırmızı et talebinin karşılanması için eski sütçü ırk sığırların erkeklerinden yaralanmanın yanında son yıllarda besi ırkı sığırlardan da faydalanmak önem kazanmaya başlamış ve gelecek yıllarda önemini daha da artıracaktır. Çünkü ülkemizde artan kırmızı et ihtiyacı sığır ve parça et ithalatı gibi yanlış politikalarla kısa süreli çözümler aranarak aslında çözümsüzlüğe gitmektedir. Besiye alınan hayvanlardan en ekonomik verim almak hedef olmalıdır. Verimliği etkileyen önemli faktörlerin başında enfeksiyon hastalıklar gelmektedir. Enfeksiyon hastalıklar besi sığırcılığı yanında süt sığırcılığı işletmelerinde de her zaman görülmekte ve zaman zaman da büyük sorun oluşturmaktadır.

İki yılda bir dönüşümlü olarak düzenlediğimiz Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ile Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongrelerinin dışında ülkemizdeki hayvancılık sorunlarını ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak, 2019 yılında ilk kez 1.ULUSLARARASI ÇİFTLİK HAYVANLARI HEKİMLİĞİ KONGRESİ düzenlemeyi planladık. İki yılda bir yapmayı düşündüğümüz bu kongrenin ana konusunu da yukarıdaki gerekçelerle “Süt ve Besi Sığırcılığında Enfeksiyon Hastalıklar” ve “ Besi Sığırcılığı” olarak belirledik.

Bu ana konularda yurt dışı ve yurt içinden çağrılı bildiri için davet edeceğimiz konuşmacıların dışında, sözlü ve poster bildiri olarak bu konularla birlikte bütün sığırcılık konuları yer alabilecektir.

Sizleri bahar ortasında Fethiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Çiftlik hayvanları Hekimliği Derneği ve Kongre Başkanı

Sponsorlarımız

Sponsorlarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için sponsor logosuna tıklayınız